LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

 
 


Mal kabul başta olmak üzere, üretimin her aşamasında ve personel hijyenine kadar her türlü analiz, fabrikalarımızda bulunan laboratuarlarımızda teknik kadromuz tarafından yapılmaktadır.


Üretim sürecinde depolamadan servise kadar her noktada personel el, ekipman yüzey, hava..vb tüm riskli ortamlardan numune alınarak etüvlerde inkübasyona bırakılmakta ve mikrobiyolojik üreme olup olmadığı gözlenmektedir. Tüm bu işlemler sistemimiz gereği kayıt altına alınmaktadır.


Kendi teknik kadromuzun yaptığı bu çalışmalar dışında anlaşmalı olduğumuz akredite bir laboratuvar her ay periyodik olarak üretim noktalarımızdan ve projelerimizden yemek, su, personel el, ekipman yüzey, kullanılan aletler ve hava numuneleri alır. Kendi ortamlarında detaylı mikrobiyolojik analizler yaparak sonuçlarını bizlerle paylaşır. şeffaf bir hizmet anlayışımız olduğu için bizlerde bu sonuçları müşterilerimizle paylaşırız.


Bütün bu çalışmaların yanında yasal sürecin gerektirdiği gibi üretilen tüm yemeklerin numuneleri alınarak 72 saat muhafaza edilir.


Personelimizin Hepatit - B dahil tüm sağlık ve portör muayeneleri periyodik olarak yaptırılır ve sonuçlar müşterilerimize de ulaştırılır.